kommer denna bil klara besiktningen?

Bilbesiktningen Steg för Steg: Vad Sker?

När du rullar in på besiktningsstationen med din bil, kanske du undrar vad som egentligen väntar. En bilbesiktning är en grundlig genomgång av ditt fordon för att säkerställa att det uppfyller alla säkerhets- och miljökrav. Det är en viktig del av att äga och köra ett fordon i Sverige.

Under en bilbesiktning kontrolleras allt från bromsar till belysning, och om ditt fordon inte klarar testet väntar en ombesiktning. Missar du den kan det resultera i körförbud. 

Med nya EU-direktiv på horisonten kan reglerna komma att förändras, vilket skapar osäkerhet i branschen.

I den här artikeln tar vi dig genom processen steg för steg, förklarar vad inspektörerna letar efter, och hur du bäst förbereder dig för att se till att din bil klarar sig utan anmärkningar. Häng med för att få en klarare bild av vad en bilbesiktning innebär för dig som fordonsägare.

Vad är en Bilbesiktning?

Bilbesiktning är en återkommande kontroll för att ditt fordon ska vara säkert att köra på vägarna. Det är en skyldighet för dig som fordonsägare att se till att bilen genomgår denna kontroll. Varje steg i besiktningsprocessen är av betydelse, både för din egen och andras trafiksäkerhet.

Under besiktningen granskar tekniker bilens olika system från bromsar till belysning. Om ditt fordon inte klarar sig genom denna granskning blir det underkänt och måste genomgå en ombesiktning. Ett föreläggande utfärdas och du har vanligtvis en månad på dig att åtgärda felen och visa att de är fixade.

Besiktningsintervaller varierar beroende på bilens ålder och typ. Nyligen föreslagna ändringar i regelverket kan innebära att intervallen förlängs till vartannat år istället för varje år. Den här förändringen är dock fortfarande under utredning och inga definitiva beslut har fattats.

Sedan dereguleringen av marknaden har antalet stationer där du kan besikta din bil mer än fördubblats, vilket innebär att tillgängligheten för besiktning har ökat. Det är därför lättare än någonsin att hitta en tid och plats som passar just dig för att utföra denna viktiga säkerhetskontroll av din bil.

Varför Är Det Viktigt att Göra en Bilbesiktning?

Säkerhet

En bilbesiktning är avgörande för att garantera säkerheten på vägarna. När du kör din bil är det inte bara din egen säkerhet som står på spel utan även dina medtrafikanters. Genom regelbundna besiktningar säkerställs att bilens viktiga funktioner, såsom bromssystem och styrning, fungerar som de ska. Det handlar om att uppptäcka och åtgärda eventuella fel som kan leda till allvarliga olyckor. Att undvika körförbud och omedelbara åtgärder är en del av att skapa en tryggare trafikmiljö för alla.

Dessutom visar statistik att väl underhållna fordon har en lägre olycksrisk. En trasig lykta eller slitna däck kan verka trivialt, men i trafiken kan sådana småfel ha stora konsekvenser. Genom att följa Bilprovningens checklista och göra en enkel förbesiktning kan du förebygga brister som annars skulle kunna leda till anmärkningar.

Lagkrav

Förutom säkerheten är det enligt lag ett krav att du regelbundet genomgår en bilbesiktning för att hålla ditt fordon i trafik. Regelverket är tydligt – det är din skyldighet som fordonsägare att se till att din bil besiktas i enlighet med de intervaller som specificeras för din fordonstyp och dess ålder. Om du försummar denna skyldighet, kan det resultera i böter eller i värsta fall att ditt fordon får körförbud.

Från och med 2018 har tidigare baserade besiktningsperioder på bilens slutsiffra ersatts av rörliga perioder. Det betyder att det är upp till dig att känna till när det är dags för nästa besiktning. För personbilar gäller vanligtvis att den första besiktningen ska ske senast tre år efter att bilen togs i bruk och därefter kontinuerligt med maximalt 14 månaders mellanrum. Att hålla sig informerad och följa gällande besiktningsregler är essentiellt för att inte riskera att bryta mot lagen.

Vem Utför Bilbesiktningen?

När du besöker en besiktningsstation är det specialutbildad personal som utför bilbesiktningen. Dessa tekniker och ingenjörer har genomgått ordentlig utbildning och besitter nödvändig kunskap för att genomföra en grundlig granskning av ditt fordon. De har också befogenhet att avgöra om ett fordon uppfyller de lagstadgade kraven för säkerhet och miljö.

Under besiktningen kommer teknikerna att inspektera olika delar av din bil, inklusive bromssystem, styrning, däck, belysning och avgasutsläpp.

Förutom visuell kontroll innefattar processen vanligtvis också en provkörning för att säkerställa att färdigställande av besiktningen är en omfattande bedömning av både fordonets prestanda och säkerhet.

Du som fordonsägare får gärna vara närvarande under besiktningen. Detta ger dig möjlighet att ställa frågor direkt till teknikerna och få bättre förståelse för ditt fordons skick samt de krav och regler som gäller.

Liksom besiktning av fordon involverar en omfattande kontroll och expertis, kräver även valet av ett pålitligt online casino en noggrann granskning och kunskap. Precis som besiktningspersonalen inspekterar olika aspekter av din bil, bör du som spelare undersöka olika faktorer av ett online casino innan du börjar spela. Detta inkluderar att verifiera dess licens, granska användarrecensioner, utforska spelutbudet och kontrollera tillgängliga betalningsmetoder.

Hur Går en Bilbesiktning Till?

När du anländer till en bilbesiktningsstation är det viktigt att förstå vad som kommer att hända. I grund och botten innebär en bilbesiktning en noggrann kontroll av din bil för att säkerställa dess trafiksäkerhet. Nu följer en beskrivning av de olika stegen i processen.

Kontroll av Fordonsdokument

Först och främst kommer du behöva presentera bilens dokument för inspektören. Följande dokument bör tas med:

 • Registreringsbevis
 • Tidigare besiktningsprotokoll
 • Försäkringsbevis, om detta efterfrågas

Inspektören kommer att kolla att uppgifterna stämmer och att bilen är försäkrad och laglig att köra.

Utvändig Besiktning

Därefter genomförs en utvändig besiktning. Det innebär en systematisk granskning av bilens exteriör. Inspektörerna ser till att:

 • Karossens skick är godtagbart utan skarpa kanter som kan skada andra trafikanter
 • Däcken har tillräckligt mönsterdjup (minst 1,6 mm)
 • Belysning fungerar ordentligt, inklusive strålkastare, blinkers och bromsljus

Alla dessa punkter är viktiga för din och andras säkerhet på vägen.

Invändig Besiktning

Invändig besiktning är lika viktig som den utvändiga. Under denna del kommer inspektören att:

 • Kolla instrumentbrädans varningslampor
 • Testa funktionaliteten hos säkerhetsbälten och krockkuddar
 • Granska ratten och förarstolen för korrekt funktion och fastsättning

Det görs för att försäkra att bilens inre mekanismer är i bra skick och inte utgör en risk i trafiken.

För att uppleva en smidig besiktning, se till att alla dessa punkter är i ordning. Genom att förstå vad som sker under varje del av bilbesiktningen kan du som bilägare vara förberedd och hjälpa till att säkra en godkänd genomgång utan anmärkningar.

Vanliga Problem Som Upptäcks Under En Bilbesiktning

Bilar går igenom olika tester under besiktningen vilka syftar till att identifiera potentiella problem som kan påverka din och andras säkerhet på vägen. Här listar vi några vanliga problem som upptäcks som du bör ha i åtanke.

Rost

Ditt fordon utsätts för många väder- och vägförhållanden som kan leda till rost, speciellt i Sverige med saltade vägar under vinterhalvåret. Under besiktningen är rostkontroll en viktig del där besiktningsteknikerna undersöker:

 • Stommen för att se till att bilens grundstruktur inte är skadad.
 • Balkar och fästen som är essentiella för bilens stabilitet.
 • Bromssystemets synliga delar för att förhindra bristningar som kan leda till olyckor.

Det är värt att komma ihåg att tidig upptäckt av rost kan spara dig från dyra reparationer och förlänga din bils livslängd.

Bromsar

Bromsarna är kritiska för din säkerhet och besiktningen inkluderar ett bromsprov för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Under denna kontroll ser teknikerna till att:

 • Bromskraften är jämn och tillräcklig på båda sidorna av fordonet.
 • Pedalvägsreserven är inom säkra gränser, vilket betyder att det finns tillräckligt med avstånd mellan bromspedalen och golvet vid fullt nedtryckt pedal.
 • Parkeringsbromsen är korrekt justerad och verksam.

Ojämn bromsverkan eller bristfällig parkeringsbroms kan snabbt leda till anmärkningar eller till och med körförbud, så det är klokt att testa dessa innan besiktning.

Ljus och Signaler

För att säkerställa att din bil är lätt att se och tolka i trafiken kontrolleras Ljus och signaler noggrant.

Inspektörerna verifierar:

 • Att strålkastare, bakljus och bromsljus fungerar och lyser med rätt styrka.
 • Blinkers och reflexer är intakta och tydliga.
 • Att eventuella varningsmärken för krockkuddar är synliga och placerade korrekt.

En trasig lampa eller defekt signal kan betyda skillnaden mellan en säker resa och en trafikfara, så det är viktigt att alla dina lampor och signaler är i toppskick.

Vad Händer om Bilen Inte Godkänns vid Besiktningen?

När din bil inte klarar besiktningen markeras det med R för icke-godkänd på grund av allvarliga brister. Det innebär att bilen behöver omedelbara reparationer. Du får använda bilen samma dag som besiktningen utförts men efter det väntar körrestriktioner.

Ombesiktning måste ske inom två månader för att bilen åter ska bli trafiksäker. Om du försummar denna tidsfrist eller missar att boka en efterkontroll uppkommer automatiskt ett körförbud och i värsta fall även böter som sträcker sig från 135 till 750 euro.

Det är viktigt att ha koll på när din bil ska besiktas. Gör det hos en auktoriserad besiktningsfirma och undvik onödiga problem. Ifall du inte hinner med besiktningen i rätt tid är det tillåtet att köra bilen direkt till verkstad för åtgärder och sedan till besiktningsstället för en ny kontroll.

Kom ihåg att förberedelse är nyckeln för en smidig besiktning. Säkerställ att alla grundläggande funktioner i din bil är i gott skick och följ vår kompletta checklista i artikeln Tips Inför Besiktningen för att maximera chanserna att din bil blir godkänd.

Hur Ofta Bör Man Göra en Bilbesiktning?

För att säkerställa att din bil är säker och uppfyller lagkraven är det viktigt att du förstår hur ofta en bilbesiktning bör genomföras. Frekvensen för bilbesiktningar varierar beroende på bilens ålder och typ. Generellt sett ska nya personbilar besiktas för första gången senast 36 månader efter att de först togs i trafik. Därefter återkommer besiktningen varje 24:e månad tills bilen når en ålder av 8 år.

När din bil passerat 8 års gränsen krävs en årlig kontroll. De specifika tidsfristerna för besiktningen är reglerade i svensk lagstiftning, vilket understryker dess betydelse för trafiksäkerheten. Att följa dessa intervaller är också avgörande för att din bilförsäkring ska vara giltig. Missade besiktningar kan resultera i att ditt försäkringsskydd inte längre är aktivt.
För att hålla ett öga på när din bil behöver besiktas kan du antingen hålla koll på datumet för nästa besiktiging på registreringsbeviset eller anmäla dig till en påminnelsetjänst hos besiktningsföretagen som skickar ut sms eller e-post när det börjar bli dags. En förbesiktning kan vara ett smart drag för att minimera risken att behöva utföra ombesiktningar, vilket sparar både tid och pengar.