oljepåfyllning

Bilbesiktning, deklaration och julplanering: Svenskars årliga måsten och traditioner

Det finns ett antal olika saker som stora delar av den svenska befolkningen måste göra på en årlig basis. Vissa saker ser man fram emot, medan andra saker bara är ett nödvändigt ont. Bilbesiktning, byte till sommar- eller vinterdäck och service av bilen är några sådana saker som bör eller måste hanteras minst en gång varje år. Men vilka andra traditioner och årliga måsten finns det i det svenska sättet att leva?

Livet är sannerligen uppdelat i två olika kategorier av aktiviteter. Antingen måsten, saker man helt enkelt måste göra på mer eller mindre regelbunden basis, eller nöjen. Att besiktiga bilen, lämna in deklarationen till Skatteverket och städa sitt boende hör till måsten som är svåra att komma undan. Att däremot dricka öl med kompisarna, titta på fotboll eller spela på online casino får anses vara rena nöjen som man själv kan styra över.

När det gäller bilbesiktning är det något som många svenskar har ett komplicerat förhållande till. Det finns alltid en viss oro och rädsla när man ska lämna in bilen för besiktning. Skräcken är såklart att bilen inte blir godkänd, eller att stora fel upptäcks och man tvingas investera stora pengar i att fixa problemen med bilen.

Men samtidigt måste det göras. För den som är bilägare är det egentligen inte så komplicerat, och det behöver inte vara energikrävande. På dagens moderna bilmarknad finns det mängder av olika serviceställen som erbjuder besiktning och faktum är att det rent av går att besiktiga bilen på drop-in. Du behöver alltså inte ens boka en tid som du sedan behöver passa.

En del har också ett komplicerat förhållande till allting som har med bilen att göra, och då framför allt saker som har med service av bilen att göra. Det är långt ifrån alla som har bekväma med att själva mecka eller serva bilen. Faktum är att det finns många svenskar som inte ens är bekväma med att fylla på spolarvätska eller byta olja. Då förstår man att besiktningen kan vara ett mer eller mindre skräckfyllt måste.

Kom ihåg att en bilbesiktning ofta inte tar särskilt lång tid och att du, framför allt med dagens moderna teknik, kan underhålla dig själv vid sidan om samtidigt som proffsen sköter sin uppgift. Det går också att lämna in sin bil på bilbesiktning i början av dagen, för att sedan hämta den i slutet av dagen när besiktningen är genomförd.

Om det skulle visa sig vara något fel på bilen kan man dessutom använda sig av service på samma ställe som man har lämnat in bilen på, eller åtminstone i anslutning till det. Såvida stället i fråga erbjuder service på bilarna vill säga. Det är inte ovanligt att det ligger en verkstad precis i anslutning, eller väldigt nära besiktningsstället. Det är också vanligt att det finns ett samarbete mellan dessa aktörer.

Så vi kan alltså konstatera att den årliga besiktningen av bilen inte behöver vara ett så skräckfyllt scenario. Det är inte jobbigare än vad man gör det till. Men vilka andra sådana årliga måsten finns det, som faktiskt kan väcka en viss oro hos den svenska befolkningen? Låt oss titta lite närmare på ett par exempel.

Lämna in deklarationen till Skatteverket

I början av maj varje år behöver man som svensk lämna in sin deklaration till Skatteverket. Det är en deklaration som rör ens inkomster som privatperson under året. Om man dessutom driver ett företag behöver man lämna in ytterligare en deklaration och minst en blankett.

För många är det här ett ångestfyllt ögonblick, eftersom det kan upplevas komplicerat att veta hur man fyller i sin deklaration. Man vill inte glömma någonting, eftersom det ökar risken för straffavgifter eller restskatt. Om man har tur kommer man dock att få pengar tillbaka på skatten efter att man har gjort sin deklaration.

Samtidigt är det väldigt många svenskar som inte behöver ha någon som helst ångest för sin deklaration, utan som i princip bara kan logga in på e-tjänsten hos Skatteverket och bekräfta samt skriva under sin förifyllda deklaration. Det är bara den som ska göra större avdrag, som har gjort kapitalvinster eller kapitalförluster, eller som har köpt eller sålt en bostad, som kommer att behöva göra egna tillägg till deklarationen. Annars är det faktiskt ganska okomplicerat.

Styra planer inför jul, midsommar och andra traditioner

En annan årligt återkommande syssla som många svenskar måste hantera är planeringen inför stora firanden eller traditioner, som exempelvis jul och midsommar. I en del familjer firar man också påsk och andra högtider, medan vissa familjer prioriterar födelsedagar och andra årsfiranden högt.

Det här är ofta trevliga sociala sammankomster som egentligen är positivt laddade, men en del känner också pressen av att planera och förbereda sådant firande. Här kan man konstatera att människor är olika. För en del är det en ren njutning att få planera och genomföra den typen av firanden, medan vissa ser det som ett nödvändigt ont när man är en del av en större familj eller släkt.

Förberedelse inför skolstart eller återkomst till jobbet efter semesterledigt

Vid sidan om att lämna in deklarationen till Skatteverket, se till att bilen blir besiktad och godkänd för att köras i tid, och planera alla högtidsplaner, finns det ytterligare en sak som återkommer årligen för många svenskar.

Till hösten är det nämligen skolstart för alla barn och ungdomar, och dessutom är det många äldre personer eller yngre vuxna som läser på universitet eller högskola med start tidigt på hösten eller sent på sommaren. Efter en lång, härlig sommar med ledighet och frihet kan det kännas tungt att mentalt förbereda sig för en återkomst till studierna. På samma sätt är det många som känner efter att sommarsemestern och ledigheten är över, när ens tre-fyra veckor av betald semester från jobbet plötsligt är över och man ska komma tillbaka till arbetsplatsen. Men det är också en sak som måste göras, och även om man är igenom det varje år blir det inte enklare. Men som med så mycket annat i livet är det bara att vänja sig.