Bilbesiktning Vällingby

1 bilbesiktning finns i Vällingby som ligger i Stockholm län.

Vällingby bilbesiktningar

bilbesiktning VällingbyVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Vällingby

Vällingby ligger i Stockholms kommun och är en av huvudstadens västligare stadsdelar. Platsen där Vällingby centrum idag ligger var fram till 1950-talet landsbygd och här låg ett antal gårdar med anor flera hundra år tillbaka i tiden. När man sedan började modernisera området anlade man Sveriges första så kallade ABC-stad. Det är en typ av stadsplanering där arbeten, bostäder och centrum ska finnas inom samma område. Vällingby fick i och med detta stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.