Bilbesiktning Vagnhärad

1 bilbesiktning finns i Vagnhärad som ligger i Södermanland län.

Vagnhärad bilbesiktningar

bilbesiktning VagnhäradVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Vagnhärad

Vagnhärad har drygt 3000 invånare och orten ligger i Trosa kommun i den östligaste delen av Södermanlands län. Genom orten rinner Trosaån som sedan mynnar ut i Östersjön. 1997 inträffade i Vagnhärad ett jordskred på en 200 m lång sträcka längs Trosaån. Sju villor, en gång- och cykelväg och en bro påverkades och ytterligare flera hus fick efteråt rivas som en konsekvens av skredet. Flodfåran försköts med 15 meter.