Bilbesiktning Tierp

1 bilbesiktning finns i Tierp som ligger i Uppsala län.

Tierp bilbesiktningar

bilbesiktning TierpVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Tierp

1874 invigdes en järnvägsstation på Ostkustbanan i Tierps socken. Detta medförde att tätorten Tierp senare växte fram. Idag bor här uppåt 6000 personer och orten är belägen i norra Uppland, mitt emellan Gävle och Uppsala. Här finns sedan drygt 100 år tillbaka ett järnbruk som idag tillverkar gjutgods framförallt till svensk infrastruktur. Bland annat så är det härifrån de flesta av de brunnslock som finns i Sveriges gator kommer. Järnbruket är landets enda producent av gatugods.