Bilbesiktning Strängnäs

2 bilbesiktningar finns i Strängnäs som ligger i Södermanland län.

Strängnäs bilbesiktningar

bilbesiktning SträngnäsVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Strängnäs

Strängnäs ligger söder om Mälaren, några mil väster om Stockholm. Staden är stiftsstad i Strängnäs stift och här finns en domkyrka som började byggas under 1200-talets andra hälft och som fick sitt nuvarande utseende på 1740-talet. Under andra världskriget fällde sovjetiska flygplan ett antal bomber över och kring Strängnäs. Man fick i efterhand veta att flygplanen trott att de befann sig i finskt luftrum. Två soldater skadades vid sprängningarna.