Bilbesiktning Skärholmen

2 bilbesiktningar finns i Skärholmen som ligger i Stockholm län.

Skärholmen bilbesiktningar

bilbesiktning SkärholmenVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Skärholmen

Skärholmen tillhör Söderort som är den del av Stockholms kommun som ligger söder om innerstaden. Här har man hittat fornlämningar från bronsåldern och järnåldern. Det är ett gravfält som kallas Domarringen och består av stenar som är placerade i en ring med 12 meter i diameter. Runt 80 gravar har det funnits på gravplatsen. Den undersöktes när man på 1960-talet skulle bygga radhus på platsen.