Bilbesiktning Säffle

1 bilbesiktning finns i Säffle som ligger i Värmland län.

Säffle bilbesiktningar

bilbesiktning SäffleVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Säffle

Säffle ligger vid Vänerns nordvästra del och strax norr om staden finns sjön Harefjorden. Genom staden rinner Byälven som även passerar Harefjorden på sin väg mot Vänern. Säffle är Sveriges yngsta stad och fick sina stadsprivilegier så sent som 1951. Platsen tros dock ha varit bebodd redan under järnåldern. Orten var en viktig handelsplats under 1500-talet men fick sitt riktiga uppsving under 1800-talet i och med byggandet av Säffle kanal och järnvägens intåg. Idag har orten runt 9000 invånare.