Bilbesiktning Överkalix

1 bilbesiktning finns i Överkalix som ligger i Norrbotten län.

Överkalix bilbesiktningar

bilbesiktning ÖverkalixVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Överkalix

Vid Kalixälven, ungefär 10 mil norr om Luleå ligger Överkalix. Orten ligger mitt i norra Europas barrskogsbälte och här har man länge livnärt sig främst på jordbruk och skogsbruk och verksamheter knutna till de båda. Allt eftersom jordbruket och skogsbruket har minskat i betydelse har dock service blivit den dominerade näringen här. På Lillberget som ligger en bit utanför centrum har man hittat lämningar som daterats så långt som 6000 år tillbaka i tiden.