Bilbesiktning Norsborg

1 bilbesiktning finns i Norsborg som ligger i Stockholm län.

Norsborg bilbesiktningar

bilbesiktning NorsborgVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Norsborg

Norsborg ligger i Botkyrka kommun som ligger sydväst om Stockholms centrum. Stadsdelen ingår i tätorten Stockholm, men var fram till 1975 en egen tätort. Bebyggelsen här utgörs till stor del av höghus som byggdes under det så kallade miljonprogrammet vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Under 1950- till 70-talet bodde här endast runt 300 personer, men idag bor här drygt 16000.