Bilbesiktning Norrköping

6 bilbesiktningar finns i Norrköping som ligger i Östergötland län.

Information om Norrköping

Norrköping är med sina nära 90000 invånare, Sveriges tionde största stad. Staden växte på allvar fram under 1600-talet när flera industrier byggdes här. Textilindustrin var länge viktig för Norrköping och från början av 1800-talet och fram till 1960-talet stod den för en betydande del av landets klädproduktion. Motala ström rinner genom staden och mitt däri står en byggnad som heter Strykjärnet och som sedan 1991 är ett byggnadsminne.