Bilbesiktning Mörarp

1 bilbesiktning finns i Mörarp som ligger i Skåne län.

Mörarp bilbesiktningar

bilbesiktning MörarpVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifer såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Mörarp

Mörarp ligger i Helsingborgs kommun i västra Skåne. Det är en egen tätort, men räknas ibland som en förort till Helsingborg eftersom en stor del av ortens befolkning arbetar eller studerar där. Man vet att platsen har varit bebyggd sedan 1100-talet, men fornlämningar i form av till exempel gravhögar tyder på att här har funnits bosättningar tidigare än så. Här bor idag knappt 2000 personer.