Bilbesiktning Mölndal

3 bilbesiktningar finns i Mölndal som ligger i Västra Götaland län.

Mölndal bilbesiktningar

bilbesiktning MölndalVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Mölndal

Mölndal ligger söder om Göteborg och tillhör Göteborgs tätort, men är centralort i en egen kommun. Från antagligen så tidigt som 1300-talet, och fram till 1930-talet var Mölndal en kvarnby. Längs Mölndalsån fanns på 1600-talet flera mjölkvarnar, sågkvarnar och pappersbruk och i takt med industrialismen blev industrierna allt fler längs ån. Under 1800-talet började här också byggas en hel del bostäder för att inhysa de människor som jobbade i industrierna. Kvarnbyn har varit viktig för utvecklingen i hela Göteborgsregionen.