Bilbesiktning Lidköping

3 bilbesiktningar finns i Lidköping som ligger i Västra Götaland län.

Lidköping bilbesiktningar

bilbesiktning LidköpingVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Lidköping

Lidköping är beläget vid Kinneviken som den sydöstra delen av Vänern kallas. Orten delas mitt itu i nord-sydlig riktning av ån Lidan. Den del av staden som ligger på den västra sidan om ån brukar kallas nya staden, och på den östra sidan ligger gamla staden. På 1400-talet fick den gamla staden stadsprivilegier, men nästan hela den dåvarande bebyggelsen förstördes i en brand år 1849. Ett område som undkom branden var Limtorget vars byggnader är medeltida och därmed idag hör till stadens äldsta.