Bilbesiktning Laholm

1 bilbesiktning finns i Laholm som ligger i Halland län.

Laholm bilbesiktningar

bilbesiktning LaholmVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Laholm

I Laholm bor drygt 6000 personer och staden är belägen där ån Lagan mynnar ut i Laholmsbukten. I närheten av staden har det hittats en boplats daterad till järnåldern och även gravhögar som man tror är från bronsåldern, vilket tyder på att platsen har varit bebodd sedan långt tillbaka i tiden. Längs Lagans stränder har det funnits god tillgång på krukmakarlera vilket har bidragit till att Laholm är en av Sveriges viktigaste krukmakarstäder.