Bilbesiktning Kallinge

1 bilbesiktning finns i Kallinge som ligger i Blekinge län.

Kallinge bilbesiktningar

bilbesiktning KallingeVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Kallinge

Kallinge är en bruksort som ligger norr om Ronneby i Blekinge län. Orten bildades under andra hälften av 1800-talet och bestod från början av två samhällen, Häggatorp och Kalleberga, som låg på varsin sida om Ronnebyån. En historiskt sett viktig arbetsgivare för traktens invånare har varit Kockums som har drivit järnverk och emaljerverk på orten sedan 1800-talet. De möjliggjorde också att Kallinge var den första tätorten i Sverige som fick elektrisk gatubelysning.