Bilbesiktning Huddinge

1 bilbesiktning finns i Huddinge som ligger i Stockholm län.

Huddinge bilbesiktningar

bilbesiktning HuddingeVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Huddinge

Sett till folkmängden är Huddinge kommun den näst största i Stockholms län. Här bor över 100000 personer. Centralort är Huddinge som växte fram som ett stationssamhälle på 1860-talet när järnvägen byggdes ut söderut från Stockholm. Här finns dock lämningar som tyder på att området varit bebott redan för 9000 år sedan. På den tiden låg stora delar av marken under vatten. I Huddinge kommun finns flera grönområden och en tredjedel av kommunens yta består av naturreservat.