Bilbesiktning Heby

1 bilbesiktning finns i Heby som ligger i Uppsala län.

Heby bilbesiktningar

bilbesiktning HebyVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Heby

Heby är beläget i västra Uppland, nära gränsen till Västmanland. Orten är centralort i Heby kommun som har uppåt 14000 invånare. Samhället växte fram kring järnvägsstationen som byggdes här vid slutet av 1800-talet. Idag går den så kallade Dalabanan genom orten. Historiskt sett så har tegelbruksindustrin varit betydande för Heby och idag finns ett av Sveriges få kvarvarande tegelbruk i Vittinge som ligger någon mil öster om Heby. Här tillverkas framförallt taktegel.