Bilbesiktning Handen

1 bilbesiktning finns i Handen som ligger i Stockholm län.

Handen bilbesiktningar

bilbesiktning HandenVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Handen

Handen är centralort i Haninge kommun och också en del av södra Stockholms tätort. Det lite speciella ortsnamnet tror man kommer från ett torp som låg här på 1800-talet. Vid ett vägskäl vid torpet fanns en skylt i form av en hand som ska ha gett namn åt platsen. År 1901 byggdes här en järnvägsstation vilket gjorde att Handen utvecklades till ett stationssamhälle. Från 1950 till 1970 ökade ortens befolkning från drygt 1000 invånare till över 30000 och 1975 ansågs den vara sammanvuxen med Stockholm stad.