Bilbesiktning Billdal

1 bilbesiktning finns i Billdal som ligger i Västra Götaland län.

Billdal bilbesiktningar

bilbesiktning BilldalVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Billdal

Billdal är en tätort som ligger på gränsen mellan Västra Götalands län och Hallands län. Den är också kommungränsöverskridande och området Billdal tillhör Göteborgs kommun och området Kullavik ligger söder om kommungränsen och tillhör därmed Kungsbacka kommun. Orten ligger vid kusten med Kattegatt som närmsta granne i väster. Billdal har sedan ett antal decennier tillbaka en stadigt ökande befolkning som år 2010 låg på drygt 10000 personer.