Bilbesiktning Åstorp

1 bilbesiktning finns i Åstorp som ligger i Skåne län.

Åstorp bilbesiktningar

bilbesiktning ÅstorpVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifer såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Åstorp

I nordvästra Skåne ligger Åstorp som även är centralort i kommunen med samma namn. Här bor knappt 10000 personer. I Nyvång som är en del av Åstorp fanns en gång i tiden Sveriges största stenkolsgruva. Som en följd av detta finns här idag ett gruvmuseum och även en jättelik slagghög som på senare år har blivit kulturminnesmärke. I Nyvång finns också resterna av en äventyrspark med dinosaurieskulpturer som var ett mindre lyckat försök att locka hit turister på 1990-talet.