Bilbesiktning Angered

1 bilbesiktning finns i Angered som ligger i Västra Götaland län.

Angered bilbesiktningar

bilbesiktning AngeredVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Angered

Angered är en stadsdel i nordöstra Göteborg och en del av Göteborgs kommun. Fram till mitten på 1960-talet var det en egen kommun som till stor del bestod av jordbruksmark. Det rådde bostadsbrist i Göteborgs kommun som då köpte upp jordbruksmarken och började bygga olika områden med lägenhetshus. Idag bor här runt 50000 personer. I norra delen av stadsdelen finns naturområdet Vättlefjäll med vackra vandrings- och kanotleder och genom stadsdelen rinner Lärjeån.