Bilbesiktning Älvängen

1 bilbesiktning finns i Älvängen som ligger i Västra Götaland län.

Älvängen bilbesiktningar

bilbesiktning ÄlvängenVälj bilbesiktning i listan nedan för kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och karta.

Information om Älvängen

Älvängen ligger i Västergötland, ungefär tre mil norr om Göteborg. Orten är belägen vid Göta älv vilket var en starkt bidragande faktor till att ett samhälle växte fram här i början på 1800-talet. Älven var då en viktig transportled med ångbåtstrafik bland annat mellan Göteborg och Lilla Edet. När orten sedan år 1884 fick en hållplats på tåglinjen mellan Göteborg och Trollhättan innebar detta att samhället utökades än mer. Idag bor här över 4000 personer.